Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Opolu

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Termin

Zadanie

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

12 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami

Trzeci weekend września 2023 r.

Sprzątanie świata

30 września 2023 r.

Dzień Chłopaka

10 października 2023 r.

Konsultacje dla rodziców

13 października 2023 r.

Ślubowanie klas I + Dzień Edukacji Narodowej

2 – 3 listopada 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

11 listopada 2023 r.

Narodowe Święto Niepodległości

14 listopada 2023 r.

Zebrania z rodzicami

30 listopada 2023 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2023 r.

Mikołajki szkolne

12 grudnia 2023 r.

Konsultacje (poinformowanie o zagrożeniach ocenami ndst)

22 grudnia 2023 r.

Jasełka szkolne

22 grudnia 2023 r.

Wigilie klasowe

23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2024 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

 15 – 28 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

 Np. 8-9  stycznia 2024r.

Bale karnawałowe

Do 12 stycznia 2024 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

30  stycznia 2024 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

31 stycznia 2024 r.

Zakończenie i półrocza

6 lutego 2024 r.

Zebranie z rodzicami (wywiadówka za I półrocze)

14 lutego 2024 r.

Szkolne Walentynki

8 marca 2024r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2024 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

12 marca 2024 r.

Konsultacje

 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16 kwietnia 2024 r.

Zebranie z rodzicami

23 kwietnia 2024 r.

Obchody Dnia Patrona Szkoły

1 maja 2024 r.

Święto Pracy

2 maja 2024 r.

Dzień Flagi (dzień wolny od zajęć edukacyjnych)

3 maja 2024 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

14 maja 2024 r.

Poinformowanie o zagrożeniach ocenami ndst

21 maja 2024 r.

Zebranie z rodzicami

14 - 16 maja 2024 r.

Egzamin Ósmoklasisty

29 maja 2024 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Do 29 maja 2023 r.

Wystawianie propozycji ocen końcoworocznych

30 maja 2024 r.

Boże Ciało

31 maja 2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 – 7 czerwca 2024 r.

Tydzień wycieczkowy

Do 12 czerwca 2024 r.

Wystawianie ocen końcoworocznych

13 czerwca 2024 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Od 17 czerwca 2024 r.

Oddawanie  podręczników

25 czerwca 2024 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

22 czerwca 2024 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

26 czerwca 2024 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

22– 26 sierpnia 2024 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Obowiązek związany z egzaminami w klasie 8:

do 30.09. 2023 r.– rodzice składają deklaracje dotyczące języka obcego,

do 28.09.2023 r. – szkoła zapoznaje rodziców z możliwościami dostosowań warunków i form na egzaminie,

do 15.10. 2024 r. – rodzice przedkładają dyrektorowi zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

do 20.11.2024 r. – dyrektor przekazuje pisemną inf. rodzicom o sposobie dostosowania warunków lub form   egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Rodzic ma 3 dni na złożenie oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z tych form.

do 25.02.2024 r. rodzice ewentualnie składają pisemna informację o zmianie deklaracji złożonej do 30.09.2023 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.,
 • Wielkanoc – 31 marca  2024 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r.,
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

Dni  wolne od pracy dydaktycznej:

 • 2-3 listopada 2023 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 14-16 maja 2024 r. (Egzamin Ósmoklasisty)
 • 17 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar

Program edukacyjny

Diagnoza Sprawności Fizycznej