Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Opolu

O przedszkolu

 

Nasze przedszkole

Przedszkole Publiczne nr 36 jest, wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Św. Wojciecha integralną częścią Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Opolu. Położone jest w dzielnicy Opole Szczepanowice - Wójtowa Wieś w otoczeniu zieleni, z dala od miejskiego hałasu. W pobliżu przedszkola znajduje się Wyspa Bolko oraz Kanał Ulgi. Przedszkole zlokalizowane jest w dwóch budynkach: główny budynek, wolnostojący, dwupiętrowy przy ul. Prószkowskiej 151, drugi budynek znajduje się przy ul. Wyszomirskiego 19.

Opieka realizowana jest w godzinach od 6.30 – 16.30. W godzinach od 7.30 – 12.30 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

W przedszkolu znajduje opiekę 90 dzieci:

Grupa I – „Biedronki” (3,4-latki)

Grupa II – „Motylki” (3,4-latki)

Grupa III – „Żabki” (4,5-latki)

Grupa III – „Słoneczka” (6 latki)

Do dyspozycji dzieci są cztery sale dydaktyczne, ogród, sala gimnastyczna szkoły. W ogrodzie rosną drzewa, które chronią dzieci przed działaniem promieni słonecznych.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.

Cele naszego przedszkola:

- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością oraz regionem,

- kształtowania poczucia przynależności do małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej,

- uczenie tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka i rodziny,

- rozwijanie postaw proekologicznych,

- analiza wniosków w celu prawidłowego przebiegu procesów dydaktycznych i doskonalenie metod pracy, innowacyjność,

- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

- zapewnienie wychowankom optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,

- współpraca przedszkola ze środowiskiem, w tym ze szkołą 28,

- wzbogacanie wyposażenia i bazy dydaktycznej,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

- uczestnictwo w konkursach, przeglądach, projektach, programach,

- współpraca przedszkola z instytucjami działającymi na terenie miasta,

- coroczna ewaluacja podejmowanych działań w celu diagnozowania potrzeb,

- zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym logoterapii,

- organizacja uroczystości przedszkolnych z aktywnym udziałem rodziców.

Dodatkowe atuty:

- zajęcia w terenie w różnych środowiskach przyrodniczych,

- nauka języka angielskiego,

- nauka języka mniejszości narodowej - niemieckiego,

- nauka religii,

- bal karnawałowy,

- uczestnictwo dzieci w Jasełkach,

- wyjazdy do teatru,

- wycieczki autokarowe,

- festyny rodzinne organizowane wspólnie ze szkoła 28,

- teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów,

- organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości - Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty",

- uczestnictwo w międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych i innych o charakterze artystycznym,

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia,

- aktywna współpraca z rodzicami,

- wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośredni kontakt z PSP 28,

- udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez przyjazne dzieciom organizacje (akcje i dni Polskiego Komitetu ds. UNESCO - wspólnie ze szkołą 28),

- spotkania z ciekawymi ludźmi.

Nasze przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar

Program edukacyjny

Diagnoza Sprawności Fizycznej