Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Opolu

Oferta szkoły

Witamy w bezpiecznej i przyjaznej szkole!
Szkoła znajduje się w świetnej lokalizacji. Stąd blisko jest do Wyspy Bolko, kąpieliska Wodna Nuta, Miejskiej Biblioteki Publicznej (filia nr 21), przystanku autobusowego (linie 15, 25, N15) czy Politechniki Opolskiej. W pobliżu jest także supermarket, restauracja, piekarnia i kwiaciarnia.

 1. Do dyspozycji uczniów mamy przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne. Każda z nich ma dostęp do Internetu oraz tablicę interaktywną.  
  Uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej, przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, języków obcych, pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem, boiska oraz bogato wyposażonej biblioteki szkolnej.

Na terenie szkoły jest także gabinet pielęgniarski (zapewniona fluoryzacja zębów w kl. I-VI).

Chętni uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Posiłki przygotowywane są na miejscu.

 1. Uczniowie i rodzice mają dostęp do e-dziennika, który zapewnia wygodną kontrolę nad postępami w nauce oraz stały kontakt z nauczycielami
 2. W naszej szkole działa świetlica. Na czas trwania zajęć szkolnych i pozaszkolnych zapewnia ona opiekę dzieciom, których rodzice pracują.

Do dyspozycji dzieci są atrakcyjne gry planszowe, zestawy kreatywne, klocki, zestaw audio-video oraz kącik wypoczynkowy (pufy). Dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, spacerując po okolicy lub bawiąc się na placu zabaw i boisku szkolnym.

Świetlica czynna jest codziennie od godziny 6.30 do 17.00.

 1. W roku szkolnym 2020/20121 uczy się w naszej szkole 185 uczniów w klasach I-VIII.
 2. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych: uczniowie uczą się języka niemieckiego od I klasy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W klasie pierwszej nauka języka niemieckiego odbywa się w oparciu o innowację w ,,Śpiew gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka". Od klasy I uczniowie uczą się również języka angielskiego.
 3. Opiekę dydaktyczną i wychowawczą nad uczniami sprawują nauczyciele różnych specjalności o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, w tym pedagog szkolny, psycholog i logopeda. Kadra nauczycielska nieustannie podnosi swoje kompetencje.
 4. Staramy się urozmaicić życie szkolne i oferujemy udział w imprezach szkolnych oraz klasowych, uczestnictwo w wielu projektach czy wydarzeniach kulturalnych, do których zapraszamy rodziców oraz lokalną społeczność. Dla uczniów organizowane są także wyjazdy na zielone szkoły czy wycieczki.
 5. Kultywujemy szkolną obrzędowość: pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika, poczet sztandarowy, dzień patrona,  koncert kolęd i pastorałek, warsztaty, piknik rodzinny, wystawy prac i osiągnięć uczniów, uroczyste pożegnanie absolwentów, konkursy.
 6. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem i koordynatorem życia kulturalnego. Dba również o informowanie i dokumentowanie swojej działalności na gazetkach szkolnych. Młodzież ma okazję wspierać lokalną społeczność czy włączać się do wielu akcji charytatywnych. Stale współpracuje z
 7. Młodzież ma także okazję pracować w radiowęźle szkolnym, którego zadaniem jest przekazywanie bieżących, szkolnych wieści oraz uprzyjemnianie przerw muzycznymi hitami.
 8. Stwarzamy uczniom zdolnym możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności, m. in. poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, kołach zainteresowań – dopasowanych do bieżących potrzeb uczniów.
 9.  W roku szkolnym 2020/21 dzieci uczestniczyły w wielu warsztatach, webinariach i projektach, m.in.:
 • Tłumaczymy żywioły
 • Zdrowo jem, więcej jem
 • Lekcje z Temidą
 • Digital Youth Forum
 • Deustch AG,
 • Kreatywna Opolszczyzna,
 • Lekcje z Bakcylem
 1. Na terenie szkoły, oprócz licznych kół zainteresowań, dostępna jest także oferta zewnętrznych edukatorów, którzy prowadzą zajęcia z tańca, gry w szachy czy programowania. 
 2. Współpracujemy z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie dydaktycznym i wychowawczym (m.in. MDK, MOS, Teatr Lalki i Aktora, PTTK, MOPS, Straż Miejska w Opolu, OSP Szczepanowice).
 3. Otaczamy opieką uczniów mających trudności w nauce. Dostosowujemy nauczanie do indywidualnych potrzeb uczniów: mogą oni uczestniczyć w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych oraz wyrównawczych z języka polskiego i matematyki.
  Uczniowie klasy VIII uczestniczą także w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.

Dla uczniów z wadą postawy prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

W logoterapii uczestniczą dzieci zarówno szkolne, jak i przedszkolne, które wymagają natychmiastowej pomocy logopedy.

Pedagog szkolny prowadzi zajęcia dla uczniów dyslektycznych, pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, udziela pomocy uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia.

 1.  Szkoła współpracuje z Fundacją Intra, dzięki której wdrożono program Profilaktyki Pozytywnej – dla rodziców i nauczycieli.
 2. W ogólnopolskim projekcie pod patronatem Prezydenta RP jesienią 2003 roku uzyskaliśmy tytuł Szkoły z Klasą.
 3. Możemy poszczycić się laureatami wojewódzkich konkursów języka niemieckiego oraz laureatami wielu konkursów krajowych, wojewódzkich i międzyszkolnych.
 4. W trakcie zdalnego nauczania szkoła oferowała uczniom wsparcie techniczne w postaci sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (dostęp do pakietu MS Office, MS Teams).

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar

Program edukacyjny

Diagnoza Sprawności Fizycznej