Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Opolu

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że:

  • administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w  z siedzibą w Opolu ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, kontakt sekretariat@psp28.opole.pl ;
  • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl;
  • celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. św. Wojciecha w Opolu i Przedszkolu Publicznym nr 36 w Opolu, a podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust.1. lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
  • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny,
  • odbiorcami Pani/Pana danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu, organy władzy publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;
  • Pani/Pana dane będą przechowywane do/przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa;
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie; 
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym, również formie profilowania

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar

Program edukacyjny

Diagnoza Sprawności Fizycznej